Termeni de utilizare pentru site-urile Tarinn

Bine ați venit. Ați fost direcționat către această pagină deoarece site-ul ("Site") pe care l-ați vizitat este deținut, operat, controlat, întreținut sau administrat în alt mod de Tarinn ("Tarinn"). Acești Termeni de utilizare dintre dumneavoastră și Tarinn guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului. Chiar accesând sau utilizând Site-ul, recunoașteți că ați citit și înțeles și că sunteți de acord să fiți legat, fără limitare sau calificare, de acești Termeni de utilizare, precum și de Politica de confidențialitate care este încorporată în prezentul document prin referință. Dacă nu sunteți dispus să vă supuneți acestor Termeni de utilizare, nu puteți accesa Site-ul.

1. Proprietatea și utilizarea Site-ului. Sperăm că veți naviga pe Site și că îl veți găsi util. Toate conținuturile Site-ului, "aspectul" și elementele de design, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, logo-urile, textele, grafica, audio, imaginile, diagramele, clipurile audio, videoclipurile, datele și compilațiile (colectiv, "Conținutul Tarinn") sunt proprietatea Tarinn, a afiliaților săi, a companiilor afiliate sau a licențiatorilor sau partenerilor săi, cu excepția cazului în care se menționează altfel, și sunt protejate legal, fără limitare, în conformitate cu legile federale și de stat din SUA, precum și cu legile, reglementările și tratatele aplicabile din afara SUA. Cu excepția cazului în care contextul cere în mod clar altfel, sau dacă noi spunem în mod explicit în scris, termenul "Site" include "Conținut Tarinn". Tarinn își rezervă dreptul de a modifica sau șterge materiale de pe Site în orice moment. Tarinn vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și netransmisibilă pentru a accesa și vizualiza Site-ul în concordanță cu acești Termeni de utilizare și numai pentru uz personal limitat și necomercial. Nu aveți voie să distribuiți, modificați, transmiteți, reutilizați, repostați, afișați public, executați public sau creați o altă lucrare care să încorporeze orice conținut Tarinn fără permisiunea scrisă expresă a Tarinn. Trebuie să păstrați, fără modificări, toate notificările de proprietate aplicate pe sau conținute în Site. Cu excepția cazului în care Tarinn permite în mod expres acest lucru, orice altă utilizare a Conținutului Tarinn în orice scop este interzisă. **PRIN ACCESAREA, VIZUALIZAREA SAU UTILIZAREA SITE-ULUI, RECUNOAȘTEȚI CĂ ORICE UTILIZARE NEAUTORIZATĂ A CONȚINUTULUI ZOETIS DE CĂTRE DVS. POATE ÎNCĂLCA LEGILE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR, MĂRCILE COMERCIALE, CONFIDENȚIALITATEA ȘI/SAU PUBLICITATEA, PRECUM ȘI REGLEMENTĂRILE ȘI STATUTELE DE COMUNICARE. SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ ZOETIS NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ORICE UTILIZARE NEAUTORIZATĂ SAU ABUZIVĂ A SITE-ULUI. **.

2. Accesul interzis la site. Cu excepția cazului în care Tarinn permite în mod expres acest lucru, orice altă utilizare a conținutului Tarinn sau a site-ului este interzisă. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, nu puteți vinde, republica, licenția, redistribui sau utiliza în alt mod Site-ul, cu excepția celor permise în prezentul document, cu excepția cazului în care ați obținut în prealabil consimțământul scris expres al Tarinn. În plus, fără consimțământul prealabil scris expres al Tarinn, nu aveți voie, direct, indirect sau prin intermediul oricărui program, dispozitiv, software, rutină, robot, spider, crawler sau alt proces automat sau manual, să interveniți sau să încercați să interveniți în buna funcționare a site-ului; să colectați, să răzuiți sau să extrageți conținutul site-ului; să adăugați coduri sau să introduceți date sau texte ascunse pe site; să accesați sau să încercați să accesați orice alte zone ale sistemelor de informații Tarinn sau informații conținute în acestea în orice scop; să întreprindeți orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Tarinn; sau să oglindiți sau să afișați din nou Site-ul în întregime sau parțial prin încadrare sau alte tehnici care arată o parte a Site-ului sau să afișați din nou orice marcă comercială, logo, nume comercial sau alte informații de proprietate Tarinn, inclusiv imagini, cadre, conținut sau aspect/design găsite pe orice pagină a Site-ului. Tarinn poate, la discreția sa, să revoce toate drepturile de acces la Site.

**3. Utilizarea necorespunzătoare a Site-ului. ** Vă este interzisă utilizarea Site-ului cu rea-credință și încărcarea, postarea sau transmiterea în orice alt mod a oricărui material abuziv, amenințător, calomnios, defăimător, ofensator, reprobabil, obscen, incendiar, pornografic, fraudulos, înșelător, înșelător, profanator sau în orice alt mod ilegal sau inadecvat, inclusiv, dar fără a se limita la orice material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune penală, ar da naștere la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea, inclusiv drepturile de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altor persoane.

**4. Anumite linkuri de pe site duc la resurse situate pe servere care nu sunt menținute sau controlate de Tarinn. Oferim astfel de link-uri pentru confortul utilizatorilor noștri. Tarinn nu este responsabil pentru conținutul acestor site-uri web la care se face referire sau pentru disponibilitatea sau accesul la aceste site-uri web. Includerea pe site a oricărui link către un alt site web sau orice referire la orice produs sau serviciu prin denumire comercială, marcă comercială a producătorului sau în alt mod, nu constituie sau implică o aprobare sau recomandare din partea Tarinn. Tarinn nu oferă nicio garanție sau declarație de niciun fel cu privire la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor conținute pe astfel de site-uri web. Accesul la alte site-uri legate de site este pe riscul dumneavoastră, iar Tarinn își declină orice responsabilitate în ceea ce privește accesul dumneavoastră la astfel de site-uri legate, sau care rezultă din conținutul sau informațiile conținute în acestea. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ZOETIS NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ORICE INFORMAȚIE, SOFTWARE SAU MATERIALE GĂSITE PE ORICE SITE LEGAT.

5. Mărci comerciale. Mărcile comerciale, logo-urile, mărcile de serviciu și prezentarea comercială (colectiv, "marcile comerciale") afișate pe site, indiferent dacă apar sau nu cu litere mari de tipar, italice sau cu simbolul mărcii comerciale, sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale Tarinn, ale afiliaților săi, ale companiilor afiliate sau ale licențiatorilor sau partenerilor săi, cu excepția cazului în care se specifică altfel. În plus, toate anteturile de pagină, grafica personalizată, pictogramele de butoane și scripturile pot fi mărci comerciale ale Tarinn și nu pot fi copiate, integral sau parțial, fără permisiunea prealabilă scrisă a Tarinn. Recunoașteți că mărcile comerciale utilizate și afișate pe site sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Tarinn sau a proprietarului mărcii comerciale. Nimic din ceea ce conține Site-ul nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, prin estoppel sau în alt mod, vreo licență sau drept asupra mărcilor comerciale fără permisiunea scrisă expresă a Tarinn sau a proprietarului mărcii comerciale. Este interzisă utilizarea abuzivă a mărcilor comerciale de pe site și din conținutul acestuia, cu excepția celor prevăzute în acești termeni de utilizare.

6. Drepturi de autor. Orice și tot Conținutul Tarinn și alte lucrări de autor de pe Site (colectiv, "Operele") sunt lucrări protejate de drepturi de autor ale Tarinn, ale afiliaților săi, ale companiilor afiliate sau ale licențiatorilor sau partenerilor săi și sunt protejate de legile SUA și de alte legi privind drepturile de autor și de prevederile tratatelor. În afară de licența limitată de accesare și vizualizare a Conținutului Tarinn stabilită în acești Termeni de Utilizare, Tarinn nu vă acordă alte privilegii sau drepturi asupra nici uneia dintre Lucrări. Recunoașteți că orice altă utilizare a Lucrărilor, inclusiv, fără limitare, reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea publică sau interpretarea publică, fără permisiunea scrisă prealabilă a Tarinn, este interzisă. Sunteți de acord să nu descompilați, dezasamblați, să faceți inginerie inversă sau să încercați să reconstruiți, să identificați sau să descoperiți codul sursă, ideile de bază, tehnicile de interfață cu utilizatorul sau algoritmii Site-ului prin orice mijloace, cu excepția cazului în care restricția de mai sus este interzisă de legea aplicabilă. Luăm foarte în serios protecția drepturilor de autor, atât ale noastre, cât și ale altora. Dacă considerați că Site-ul conține elemente care încalcă drepturile de autor ale operei dumneavoastră, vă rugăm să urmați procedurile descrise în secțiunea 12 din acești Termeni de utilizare.

7. Politica de confidențialitate. Tarinn vă respectă confidențialitatea. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate (a se vedea linkul din introducerea acestor Termeni de utilizare), astfel încât să puteți înțelege informațiile pe care le colectăm, modul în care folosim aceste informații, modul în care protejăm aceste informații și opțiunile pe care vi le oferim cu privire la modul în care sunt utilizate aceste informații. Așa cum este descris mai detaliat în Politica de confidențialitate, ne putem direcționa mesajele de marketing și promovare, la discreția noastră, în funcție de informațiile pe care le avem despre dumneavoastră.

8. Înregistrare. Este posibil să aveți posibilitatea de a crea un cont de utilizator sau de a vă înregistra în alt mod pe Site. Dacă alegeți să faceți acest lucru, trebuie să ne furnizați informații exacte, actuale și complete și sunteți de acord să fiți responsabil pentru orice comportament care utilizează contul dvs. și să mențineți securitatea oricărui nume de utilizator și parolă. Nu aveți voie să creați conturi sau să trimiteți încărcări (definite mai jos) în numele altei persoane decât dumneavoastră.

9. Trimitere (inclusiv încărcările dvs.). Dacă (i) aveți cel puțin 18 ani și ați depășit vârsta majoratului în statul în care locuiți, (ii) sunteți un minor emancipat sau (iii) dețineți consimțământul legal al părinților sau al tutorelui, puteți alege să furnizați, să puneți la dispoziția lui Tarinn sau să postați pe sau să încărcați pe site sugestii, comentarii, idei, îmbunătățiri, informații, date personale sau de altă natură, texte, imagini și alte lucrări de autor (colectiv, "Uploads"). Vă rugăm să rețineți că, dacă aveți sub 13 ani, nu vi se permite să furnizați nicio informație personală prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, Uploads. Dacă furnizați Uploads, acordați lui Tarinn și afiliaților, reprezentanților, angajaților și cesionarilor Tarinn' o licență irevocabilă, perpetuă, neexclusivă, fără redevențe, la nivel mondial, neexclusivă (sublicențiabilă prin mai multe niveluri și către terțe părți, inclusiv către alți utilizatori ai Site-ului) pentru a reproduce, afișa public, arhiva, distribui, adapta, modifica, publica, edita, traduce, pregăti lucrări derivate și să utilizați în alt mod încărcările dvs., integral sau parțial, (inclusiv numele, asemănarea, vârsta și sexul dvs.) în orice mediu cunoscut în prezent sau în viitor, în orice mod și în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, publicarea pe site și orice materiale promoționale tipărite sau digitale aferente, orice alte materiale de marketing și promoționale și pentru dezvoltarea de produse sau servicii. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru toate comunicările, materialele și sugestiile pe care le transmiteți sau le postați pe Site. Declarați și garantați că: (a) aveți peste vârsta majoratului în statul în care locuiți, sunteți minor emancipat sau dețineți consimțământul legal al părinților sau al tutorelui; (b) dețineți toate drepturile asupra încărcărilor dvs. sau, alternativ, ați dobândit toate drepturile necesare asupra încărcărilor dvs. pentru a vă permite să acordați lui Tarinn drepturile asupra încărcărilor dvs. descrise în prezentul document; (c) încărcările dvs. nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, confidențialitatea sau orice alte drepturi legale sau morale ale unei terțe părți; (e) încărcările dvs. sunt legale; (e) încărcările dvs. nu sunt dăunătoare, cum ar fi viruși, malware sau spam; (f) încărcările dvs. nu sunt denigratoare, defăimătoare sau calomnioase la adresa Tarinn sau a oricărei terțe părți; (g) nu veți solicita returnarea încărcărilor dvs. și (g) nu veți înainta nicio pretenție împotriva Tarinn sau a afiliaților, reprezentanților, angajaților sau cesionarilor săi în legătură cu încărcările dvs. Tarinn și afiliații, reprezentanții, angajații și cesionarii săi vor avea libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în încărcările dvs., în orice scop, fără limitări temporale sau teritoriale, fără consimțământul dvs. și fără a vă compensa, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse, iar dvs. nu veți obține niciun drept, titlu sau interes (inclusiv niciun fel de coproprietate asupra site-ului sau a altor materiale) în virtutea acestui lucru. Ca o condiție suplimentară pentru furnizarea de Uploads, dumneavoastră (și orice altă persoană fizică descrisă în acestea) renunțați necondiționat și irevocabil la orice pretenție de compensare pentru utilizarea Uploads de către Tarinn și afiliații săi, precum și de către reprezentanții, angajații sau cesionarii acestora și/sau orice drept cu privire la o astfel de utilizare pe care îl puteți avea în conformitate cu legea drepturilor de autor, dreptul la publicitate, dreptul la intimitate, legea defăimării și/sau orice alte pretenții legale sau de drept comun în conformitate cu legile din orice jurisdicție. Prin prezenta, renunțați la orice drepturi morale pe care le puteți avea asupra încărcărilor, pentru toate utilizările încărcărilor, în întreaga lume.

10. Natura neconfidențială a încărcărilor. Sub rezerva oricăror termeni și condiții aplicabile prevăzute în Politica noastră de confidențialitate sau în altă parte pe site (de exemplu, în termenii și condițiile care se aplică oricărei încărcări), încărcările dvs. sunt și vor fi considerate neconfidențiale și Tarinn nu va avea nicio obligație de niciun fel în ceea ce privește aceste informații. Tarinn își rezervă dreptul de a coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii care solicită sau îi ordonă lui Tarinn să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postează un upload sau alte informații sau materiale.

11. Monitorizarea site-ului. Tarinn poate, din când în când, să monitorizeze, să revizuiască, să blocheze sau să elimine încărcările; cu toate acestea, Tarinn nu are obligația de a face acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care decurge dintr-un astfel de conținut și nici pentru orice eroare, defăimare, calomnie, omisiune, falsitate, obscenitate, pornografie, blasfemie, pericol sau inexactitate conținute în orice încărcări. Utilizatorii vor fi singurii responsabili și răspunzători pentru orice încărcări, orice activitate sau tranzacție care are loc sub numele sau contul lor și orice încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale sau a altor drepturi. Tarinn nu este obligat să găzduiască, să afișeze sau să distribuie orice Uploads și poate, la discreția sa, să elimine în orice moment sau să refuze orice Uploads din orice motiv. Tarinn nu este responsabil pentru orice pierdere, furt sau deteriorare de orice fel a oricăror Uploads.

12. Notificarea privind încălcarea drepturilor de autor. Tarinn respectă proprietatea intelectuală a altora și vă solicităm ca dumneavoastră și toți utilizatorii Site-ului nostru să procedați la fel. Dacă credeți că lucrarea dvs. protejată de drepturi de autor este accesibilă pe Site într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați la dmcanotice@zoetis.com.

13. Declarații cu caracter previzional. Site-ul poate conține declarații cu caracter previzional privind performanța financiară și operațională, planurile de afaceri și perspectivele Tarinn, produsele în linie și produsele în curs de dezvoltare care implică riscuri și incertitudini substanțiale. Astfel de riscuri și incertitudini includ, printre altele, incertitudinile inerente cercetării și dezvoltării farmaceutice; deciziile autorităților de reglementare cu privire la oportunitatea și momentul aprobării cererilor de medicamente și a cererilor suplimentare de medicamente, precum și deciziile acestora cu privire la etichetare și alte aspecte care ar putea afecta disponibilitatea sau potențialul comercial al produselor Tarinn; evoluțiile concurențiale; capacitatea de a comercializa cu succes atât produsele noi, cât și cele existente; contestarea validității și aplicării brevetelor Tarinn'; și condițiile economice generale, cum ar fi fluctuațiile ratei dobânzii și ale cursului de schimb valutar. Astfel de riscuri și incertitudini care ar putea face ca rezultatele efective să difere de cele prevăzute, inclusiv riscurile care sunt detaliate în rapoartele Tarinn' depuse la Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA. Tarinn nu își asumă nicio obligație de a actualiza declarațiile anticipative ca urmare a unor informații noi sau a unor evenimente sau evoluții viitoare.

14. Este posibil ca Site-ul să nu fie întotdeauna disponibil sau accesibil. Tarinn nu garantează că Site-ul va funcționa sau va fi accesibil în orice moment. Ar trebui să vă așteptați ca Site-ul să fie scos periodic din funcțiune pentru întreținere, actualizări de conținut și design și alte modificări care îl pot face indisponibil. Tarinn nu declară și nu garantează că Site-ul este compatibil cu aplicațiile hardware sau software sau cu browserele dumneavoastră.

15. LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII. Utilizarea site-ului se face pe propriul risc. Tarinn depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate pe Site; cu toate acestea, deoarece informațiile se schimbă atât de repede, Tarinn nu poate oferi nicio garanție sau declarație cu privire la acuratețea acestora. ZOETIS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FIABILITATEA, ACURATEȚEA, VALIDITATEA, ACTUALITATEA, UTILITATEA SAU CARACTERUL COMPLET AL INFORMAȚIILOR DE PE SITE. În nici un caz Tarinn sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu va fi răspunzătoare PENTRU NIMIC din cauza accesului, utilizării sau incapacității de a accesa sau de a utiliza site-ul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, pentru orice daune, inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, accidentale, indirecte, indirecte, speciale sau punitive, sau daune care rezultă din pierderea de profit, pierderea de date sau întreruperea activității. În nici un caz răspunderea maximă agregată a Tarinn pentru acțiunile care decurg din sau sunt legate de site nu va depăși o sută de dolari americani (100,00 $). Aceste limitări includ, dar nu se limitează la daunele sau virușii care pot infecta echipamentul dumneavoastră informatic. Tarinn nu garantează și nu asigură că fișierele care pot fi disponibile pentru descărcare de pe site nu vor fi infectate cu viruși, viermi, cai troieni sau alte coduri care manifestă proprietăți contaminante sau distructive. **Fără a limita cele de mai sus, tot ceea ce se află pe Site vă este furnizat "AS IS", fără REPRESENTĂRI, garanții SAU GARANȚII de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop sau utilizare, nerespectarea conținutului Site-ului. Toată revendicarea și acțiunea care decurge din sau are legătură în vreun fel cu site-ul trebuie să fie introdusă în termen de un (1) an de la apariția cauzei acțiunii. Recunoașteți și sunteți de acord că, prin utilizarea internetului pentru a utiliza Site-ul, este posibil să suportați taxe de la operatorul dvs. de telefonie mobilă, de la furnizorul de servicii de internet sau de la altă metodă de acces la internet, în funcție de contractul sau planul dvs. cu furnizorul dvs. de servicii. Recunoașteți că plata oricăror astfel de taxe va fi responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Sunteți de acord că utilizarea Site-ului va fi în conformitate cu toate cerințele operatorului dvs. de telefonie mobilă, furnizorului de servicii de internet sau altei metode de acces la internet. Este posibil ca unele jurisdicții să nu permită EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU A ALTOR ARTICOLE ȘI, prin urmare, este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

c16. Informații medicale. Site-ul poate conține informații referitoare la diverse afecțiuni medicale și la tratamentul acestora. Aceste informații sunt furnizate doar cu titlu de informații generale și nu constituie un sfat. Tarinn nu oferă și nu intenționează să ofere și nici nu oferă consiliere, tratament sau judecată medicală. Conținutul Site-ului nu este menit să înlocuiască judecata clinică a medicului dumneavoastră veterinar sau examinarea clinică a unui animal.

17. Anulat acolo unde este interzis. Utilizarea oricărei părți a Site-ului este nulă acolo unde este interzisă prin lege. Deși informațiile de pe Site sunt accesibile în întreaga lume, nu toate produsele sau serviciile care pot fi discutate în sau pe Site sunt disponibile pentru toate persoanele sau în toate locațiile geografice sau jurisdicțiile. Verificați legile locale pentru orice restricții sau limitări privind excluderea garanțiilor implicite. Tarinn își rezervă dreptul de a limita furnizarea produselor sau serviciilor noastre către orice persoană, regiune geografică sau jurisdicție și/sau de a limita cantitățile de produse sau servicii pe care le furnizăm. Nu puteți accesa Site-ul dacă sunteți cetățean sau rezident al unei țări către care Statele Unite au impus un embargo asupra bunurilor sau dacă dumneavoastră sau afiliații dumneavoastră se află pe lista Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite a resortisanților special desemnați sau pe tabelul de ordine de refuz și interdicție al Departamentului de Comerț al Statelor Unite. Orice ofertă pentru orice produs sau serviciu făcută în materialele de pe site este nulă acolo unde este interzisă.

18. Despăgubire. Ar trebui să folosiți Site-ul numai dacă este legal să faceți acest lucru. Prin utilizarea Site-ului, ne declarați că intenționați să faceți legal. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați Tarinn, oficialii, directorii, angajații, agenții, furnizorii, prestatorii de servicii, licențiatorii și partenerii terți de toate pierderile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din orice utilizare ilegală a Site-ului, orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. sau orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau orice activitate legată de contul dvs. (inclusiv comportamentul neglijent sau ilicit) de către dvs. sau orice altă persoană care accesează Site-ul folosind contul dvs.

19. Acordul nostru și modificările acestuia. BoldCei prezenți Termeni de Utilizare , împreună cu Politica noastră de Confidențialitate și orice termeni sau condiții specifice Site-ului (de exemplu, termenii și condițiile care se aplică la orice Încărcare), constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Tarinn cu privire la Site și înlocuiesc orice alte acorduri, declarații și înțelegeri, fie ele scrise sau orale. Acești Termeni de Utilizare nu pot fi modificați sau amendate de către dumneavoastră fără acordul prealabil scris al Tarinn. Tarinn poate modifica sau amenda acești Termeni de Utilizare și Politica de Confidențialitate, în totalitate sau parțial, în orice moment, fără a vă anunța. Ar trebui să revizuiți în mod regulat acești Termeni de Utilizare pentru orice modificări sau amendamente la acești Termeni de Utilizare, deoarece utilizarea continuă a Site-ului după o modificare sau amendament înseamnă că sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, așa cum au fost modificați. În cazul în care orice clauză sau dispoziție prevăzută în acești Termeni de utilizare este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legislația prezentă sau viitoare, atunci înțelegeți și sunteți de acord că respectiva clauză sau dispoziție astfel considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă va fi aplicată în măsura în care este permisă și va fi separabilă fără a afecta aplicabilitatea tuturor clauzelor sau dispozițiilor rămase, în timp ce îndeplinește în continuare cât mai deplin posibil intenția dispoziției inițiale. Faptul că Tarinn nu a exercitat niciun drept în ceea ce privește o încălcare a prevederilor prezentului contract nu va constitui o renunțare din partea Tarinn la dreptul de a exercita drepturi în legătură cu aceeași încălcare sau cu orice altă încălcare.

20. Legile aplicabile. Acești Termeni de Utilizare și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și a oricăror informații conținute pe Site sau produse și servicii furnizate de Site, precum și informațiile personale pe care ni le puteți furniza prin intermediul Site-ului vor fi guvernate de legile și reglementările Statelor Unite ale Americii și ale statului New Jersey, fără a se ține cont de conflictele de principii legale. Alte țări pot avea legi, cerințe de reglementare și practici medicale diferite de cele din Statele Unite.

21. Consimțământul pentru prelucrarea datelor în SUA și în alte țări. Tarinn este o companie globală, iar bazele de date în care vor fi stocate informațiile dvs. personale pot fi localizate în Statele Unite și în alte țări care pot să nu garanteze același nivel de protecție a informațiilor personale ca și cea în care locuiți. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu orice transfer, procesare sau stocare a informațiilor personale în afara țării dumneavoastră de reședință.

22. Rezolvarea litigiilor. Orice acțiune sau procedură legală legată de Site va fi intentată exclusiv la o instanță federală sau de stat cu jurisdicție competentă, cu sediul în New Jersey.